Über uns

 

Stuttgarti Magyar Kulturális és Tájékoztatási Központ

 

 

 

Egy 1987-ben meghozott, majd 1989-ben kiegészített és aláírt német–magyar kormánymegállapodás alapján 1990-ben nyílt meg a Stuttgarti Magyar Intézet, amely Stuttgart városának központi részén, egy századfordulós nagypolgári villaépületben található. Igazgatója 2017. február 1-től Dr. B. Szabó Dezső, germanista és közel húsz éve tevékenykedik a kulturális- és tudománydiplomácia területén.

 

A stuttgarti magyar kulturális intézet speciális helyzetben van, és ennek megfelelően feladata is összetett. Egyrészt Berlin mellett második németországi magyar kulturális intézetként elsősorban a stuttgarti és dél-németországi német közönség felé közvetíti a magyar kultúrát és a magyar értékeket, törekszik a Magyarországról meglévő kép pozitív formálására. Másfelől a nagyszámú magyar és a magyarországi németek kitelepítése után a tartományban új hazára találó egykori honfitársaink jelentenek potenciális célcsoportokat az intézet számára.

 

A stuttgarti intézet másik fő feladata a magyar magas kultúra megjelenítése a németek felé. Ennek érdekében a hagyományos programokon túl hosszú távú együttműködéseket kezdeményeztünk német intézményekkel, szervezetekkel, egyetemekkel (Akademie Schloss Solitude, Literaturhaus, Stuttgarti Állami Képzőművészeti Akadémia, Olasz Kulturális Intézet, Instiute Francaise, Europazentrum, Nemzetközi Kapcsolatok Intézete, Donauschwäbisches Zentralmuseum stb.); a partnerek körét folyamatosan bővítjük. Erőteljesen nyitottunk a nemzetközi tér felé is, az interkulturális együttműködések keretében stratégiai partnerséget ajánlottunk a régióban jelen lévő közép-európai szervezeteknek (pl. Lengyel–Német Társaság, spanyol, olasz és horvát főkonzulátus); célunk Közép-Európát tematizálni, és nem titkoltan az adott nemzetek kultúrafogyasztó közönségét a magyar intézethez kötni. Aktívan építjük a kapcsolatokat a különböző államigazgatási szervekkel, minisztériumokkal is (Belügyminisztérium, Államminisztérium, Művészeti és Oktatási Minisztérium).

 

Fő törekvésünk, hogy az intézet falai közül kilépve keressük az együttműködést, folyamatosan kezdeményezzünk, amelynek során a magyar kultúra a német (vagy más európai) kultúrával dialógusban mutatkozhat meg. Ez egyrészt európai kontextusba helyezi a magyar kultúrát, lehetőséget teremt a résztvevők közötti kapcsolatok kialakításában, másrészt a partnerintézmény(ek) közönségének és kommunikációs felületeinek segítségével nagyobb láthatóságot biztosít a tevékenységünknek. Az intézményközi együttműködések mellett ezt a célt szolgálja a nagyobb városi kulturális eseményeken (múzeumok éjszakája, Stuttgartnacht) való részvételünk, de ugyanezért vagyunk aktívak a helyi EUNIC-klaszterben is, amelynek során erősebb nemzetközi környezetben tudjuk megjeleníteni rendezvényeinket, amelyeknek így a sajtóvisszhangja is erőteljesebb. Tudatosan és szisztematikusan alakítjuk továbbá a magyar kultúra regionális kontextusba ágyazott bemutatását, amelyben elsősorban a több mint 100 magyar–baden-württembergi kommunális testvérkapcsolat van segítségünkre.

 

Az intézet tudományos tevékenysége a hagyományos nyelvoktatás mellett a különböző intézményekkel, egyetemekkel közösen szervezett előadások és konferenciák formájában valósul meg. A konkrét programok mellett az intézet tudományközvetítői feladatot is ellát, az intézet hagyományos tudományos tevékenységéhez tartozik az intézet által évente megrendezésre kerülő tanár-továbbképzés, amely a németországi magyar iskolák oktatóit képzi tovább, Magyarországról meghívott vendégoktatók segítségével. Intézetünk bár nem Collegium Hungaricum, mindazonáltal erős felsőoktatási-kutatási erőtérben tevékenykedik, ezért igyekszünk információs platformként és közvetítőként működni ebben a tekintetben is.