A Stuttgarti Magyar Intézet története

Egy 1987-ben meghozott, majd 1989-ben kiegészített és aláírt német-magyar kormánymegállapodás alapján 1990-ben nyitotta neg a Magyar Köztársaság a Stuttgarti Magyar Intézetet.


1990 óta hat igazgató, Kalász Márton, Kishegyi Viktória, Szolnoki Vera, Kurucz Gyula, Keresztury Tibor és Dr. Ódor László vezette a mára tartományszerte ismert és elismert intézményt. 2014. januártól Szalay Tamás  a Stuttgarti Magyar Intézet igazgatója.

Az immáron két évtized során minden igazgatónak figyelembe kellett venni Baden-Württemberg sajátos adottságait. Egyrészt a szokatlan rokonszenvet Magyarország iránt. Másrészt az 1947-ben kitelepített, mintegy 200.000 hazai német kettős kötődését és állandó kapcsolattartását a néhai szülőfölddel. Harmadrészt a több tízezernyi magyar emigráns beépülését a helyi társadalomba, önálló vagy a németekkel közösen szervezett kulturális egyesületét. Végül pedig – az előzményekből adódóan – mintegy száz, valóban aktív kapcsolatokat ápoló testvérváros hálózatát.
Az évek során fokozatosan épült ki az intézet adatbázisa, jött létre kiterjedt kapcsolatrendszere a kultúra terén, a tartomány kormányával és intézményeivel. A millenniumi év nagyszabású rendezvényei tovább gyarapították a ház és hazánk jó hírét.
Az utóbbi időben a változatlanul színvonalas művészeti bemutatkozások mellett egyre tágabb spektrumban mozog az intézet – programjaiba beépül a környezetvédelem, a kapcsolattörténet, az orvostörténet, tudománytörténet, az innováció, a magyar szabadalmas közös értékesítése egészen a magyar kutatási politikai koncepció itteni ismertetéséig. Az intézet igyekszik egyre jobban összehangolni munkáját a berlini, a bécsi Collegium Hungaricum-al és a müncheni hungarológiai központtal, és kiterjeszteni működését ez egész délnémet területre. Persze Baden-Württemberg tartomány kultúrával való ellátása is igen komoly feladat, hiszen a 10,5 millió lakosú terület történelmileg három egységből szervesült eggyé 50 éve s ezért 6-8 „kulturális fővárosa" van, mind önálló kultúrpolitikával és érdeklődő, hatalmas felvevő piaccal.